ROOM PLAN

โดดเด่นด้วยดีไซน์ Art Deco ออกแบบพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ด้วยห้องขนาดเริ่มต้นที่ 21.36 ถึง 45 ตร.ม. พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของง่าย ๆ

ROOM PLAN